Nukentėjote nuo neapsidraudusio civilinės atsakomybės draudimu?

Per 3 darbo dienas po eismo įvykio praneškite draudimo kompanijai. Su savimi turėkite:

  • vairuotojo pažymėjimą;
  • transporto priemonės registracijos liudijimą ir techninės apžiūros taloną;
  • užpildytą eismo įvykio deklaraciją arba draudžiamąjį įvykį patvirtinantį policijos dokumentą.

Neremontuokite transporto priemonės nesuderinę su atsakingu ekspertu.

Kai eismo įvykio kaltininkas nėra apsidraudęs, jo padarytus nuostolius atlygina Lietuvos Respublikos Transporto priemonių draudikų biuras.