Atsitikus įvykiui

Bendra informacija, kaip elgtis atsitikus eismo įvykiui:

 • imkitės visų įmanomų priemonių nelaimei sumažinti: jei reikia, suteikite pirmąją medicininę pagalbą, užtikrinkite, kad neišsiplėtotų gaisras ir kt.
 • jei reikia, iškvieskite pagalbą (policiją, medikus, gaisrininkus ir kt.) arba užpildykite eismo įvykio deklaraciją.

Policiją kvieskite jeigu:

 • eismo įvykio metu žuvo arba buvo sužaloti žmonės;
 • apgadintas turtas, kurio savininko eismo įvykio vietoje nėra (pvz. tvora, šviesoforas ar kita);
 • bent vienas iš eismo įvykio dalyvių yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų;
 • nesutariate dėl kaltės.

Eismo įvykio deklaraciją pildykite šiais atvejais:

 • kai nėra žuvusių ar sužalotų asmenų;
 • kai nėra sugadinto kito turto arba yra jo savininkas;
 • jei sutariate dėl kaltės.

Jei eismo įvykyje dalyvavo 2 ir daugiau transporto priemonių būtina pildyti atskiras deklaracijų formas kiekvienam nukentėjusiajam. Kiekvienoje deklaracijos formoje reikia nurodyti eismo įvykio kaltininką ir nukentėjusįjį automobilį, schemoje pažymėti, kiek ir kokių automobilių susidūrė.

Sukėlėte avariją ir esate apsidraudę vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu

Per sutartyje nurodytą laikotarpį apie įvykį praneškite savo draudimo kompanijai. Su savimi turėkite:

 • draudimo polisą;
 • vairuotojo pažymėjimą;
 • transporto priemonės registracijos liudijimą ir techninės apžiūros taloną;
 • užpildytą eismo įvykio deklaraciją arba draudžiamąjį įvykį patvirtinantį policijos dokumentą.

Sukėlėte avariją ir esate apsidraudę Kasko draudimu

Per sutartyje nurodytą laikotarpį apie įvykį praneškite savo draudimo kompanijai. Su savimi turėkite:

 • draudimo polisą;
 • vairuotojo pažymėjimą;
 • transporto priemonės registracijos liudijimą ir techninės apžiūros taloną;
 • užpildytą eismo įvykio deklaraciją arba draudžiamąjį įvykį patvirtinantį policijos dokumentą.

Jei automobilis po įvykio nevažiuoja, kvieskite techninę pagalbą.

Neremontuokite transporto priemonės nesuderinę su atsakingu ekspertu.

Nukentėjote nuo kitoje draudimo kompanijoje drausto kliento

Per 3 darbo dienas po eismo įvykio apie įvykį praneškite kaltininko draudimo bendrovei. Su savimi turėkite:

 • draudimo polisą;
 • vairuotojo pažymėjimą;
 • transporto priemonės registracijos liudijimą ir techninės apžiūros taloną;
 • užpildytą eismo įvykio deklaraciją arba draudžiamąjį įvykį patvirtinantį policijos dokumentą

Neremontuokite transporto priemonės nesuderinę su atsakingu ekspertu.

Nukentėjote nuo neapsidraudusio civilnės atsakomybės draudimu

Per 3 darbo dienas po eismo įvykio praneškite draudimo kompanijai. Su savimi turėkite:

 • vairuotojo pažymėjimą;
 • transporto priemonės registracijos liudijimą ir techninės apžiūros taloną;
 • užpildytą eismo įvykio deklaraciją arba draudžiamąjį įvykį patvirtinantį policijos dokumentą

Neremontuokite transporto priemonės nesuderinę su atsakingu ekspertu.

Kai eismo įvykio kaltininkas nėra apsidraudęs, jo padarytus nuostolius atlygina Lietuvos Respublikos Transporto priemonių draudikų biuras.

Ką daryti atsitikus eismo įvykiui užsienyje.

Bendra informacija, kaip elgtis atsitikus eismo įvykiui užsienyje:

 • imkitės visų įmanomų priemonių nelaimei sumažinti: jei reikia, suteikite pirmąją medicininę pagalbą, užtikrinkite, kad neišsiplėtotų gaisras ir kt.;
 • apie įvykį praneškite policijai;
 • jei policija nurodo, kad nevyks į eismo įvykio vietą, tuomet užpildykite eismo įvykio deklaraciją.

Svarbu:

 • nepasirašinėkite ant papildomų dokumentų įvykio metu, jei nesuprantate jų turinio.
 • gali būti pildoma lietuviška arba kitos Europos Sąjungos narės valstybėje išduota deklaracija. Jei pildote kitų Europos Sąjungos narių deklaraciją, patariame su savimi turėti ir lietuvišką deklaraciją - tokiu būdu bus aiškiau pildyti tarptautinę.
 • užsirašykite kito eismo įvykio dalyvio duomenis (transporto priemonės modelį, markę, valstybinį numerį, draudimo bendrovės rekvizitus, poliso numerį ir seriją).
 • jei įmanoma, nufotografuokite eismo įvykio vietą ir apgadintas transporto priemones.

Jūs kaltininkas ir esate apsidraudęs vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu

Per sutartyje nurodytą laikotarpį apie įvykį praneškite savo draudimo kompanijai. Su savimi turėkite:

 • draudimo polisą;
 • vairuotojo pažymėjimą;
 • transporto priemonės registracijos liudijimą ir techninės apžiūros taloną;
 • užpildytą eismo įvykio deklaraciją arba draudžiamąjį įvykį patvirtinantį policijos dokumentą.

Jei artimiausiu metu nesiruošiate grįžti į Lietuvą, paskambinkite draudimo kompanijai nurodytais telefono numeriais, suderinsite pranešimo būdą.

Jūs nukentėjote nuo užsienio draudimo bendrovėje apsidraudusio kliento

Jei artimiausiu metu planuojate grįžti arba jau grįžote į Lietuvą, per 3 darbo dienos kreipkitės į eismo įvykio kaltininko atstovą pretenzijoms nagrinėti Lietuvoje. Atstovų sąrašą rasite LR transporto priemonių draudikų biuro internetiniame puslapyje http://www.ic.cab.lt/pls/ic/icp_vaizd.udrpl?p_vls_id=FL&p_lang=LT

Jei gyvenate užsienyje ir/ar artimiausiu laiku nesiruošiate grįšti į Lietuvą, kreipkitės į užsienio draudimo bendrovę, kurioje drausta eismo įvykio kaltininko transporto priemonė.

Registruojant žalą su savimi turėkite šiuos dokumentus ir duomenis:

 • vairuotojo pažymėjimą;
 • transporto priemonės registracijos liudijimą ir techninės apžiūros taloną;
 • užpildytą eismo įvykio deklaraciją arba draudžiamąjį įvykį patvirtinantį policijos dokumentą;
 • eismo įvykio kaltininko draudimo bendrovės rekvizitus (draudimo bendrovės pavadinimą, poliso numerį ir seriją);
 • eismo įvykio kaltininko automobilio modelį, markę ir valstybinį numerį

Nukentėjote nuo užsienio piliečio, neapsidraudusio civilinės atsakomybės draudimu

Dėl žalos atlyginimo kreipkitės į Lietuvos Respublikos Transporto draudikų biurą arba į tos šalies, kurioje įvyko eismo įvykis, draudikų biurą.