Auditas

Draudimo įmonių žalų administravimo veiklos ir valdymo audito atlikimo metu audituojami strateginiai ir metiniai tikslai, planai, vykdomos programos ar projektai.

UAB „Finance property“, atlikdama draudimo įmonių arba jų padalinių veiklos ir (arba) valdymo auditą, parengia veiklos ir valdymo ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo sisteminę analizę ir pateikia ataskaitą apie faktinius pastebėjimus bei rekomendacijas įmonei dėl veiklos ir valdymo tobulinimo.

Auditavimo metu įvertinami įmonės padalinio, atliekančio jam skirtas užduotis, materialinių, darbo ir finansinių išteklių naudojimo ekonomiškumas,  efektyvumas bei veiksmingumas.