Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė – tai neatsiejama UAB „Finance property“ veiklos strategijos dalis. Mes manome, jog socialiai atsakinga veika yra ir gali būti plėtros bei ilgalaikės sėkmės pagrindu.  Mūsų įmonės santykiai su partneriais, klientais, darbuotojais bei visuomene grindžiami sąžiningumo, geranoriškumo, skaidrumo bei abipusės pagarbos principais.

Santykiai su klientais ir partneriais
Siekiame, jog mūsų paslaugos būtų teikiamos profesionaliai, kokybiškai ir maksimaliai atitiktų mūsų klientų bei partnerių lūkesčius. Operatyviai reaguojame į klientų nusiskundimus ir sprendžiame iškilusias problemas.

Santykiai su darbuotojais
Įmonėje sukurta komfortabili ir saugi darbo aplinka. Darbuotojai skatinami kelti kvalifikaciją įvairiuose kursuose, mokymuose ir seminaruose, vykstančiuose tiek įmonės viduje, tiek išorėje - tokiu būdu sukuriamos palankios sąlygos profesinio meistriškumo bei saviraiškos ugdymui. Taipogi įmonės viduje palaikomas palankus psichologinis klimatas, atsižvelgiama į darbuotojų individualius poreikius, pvz., prireikus, darbuotojas gali rinktis lankstų darbo grafiką (tai ypač aktualu studijuojantiems). Įmonėje vyksta įvairūs kolektyviniai renginiai, šventės, išvykos.

Aplinkosauga
UAB „Finance property“, naudodama gamtinius ir energetinius išteklius, siekia mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Įmonės darbuotojai skatinami taupyti elektros energiją, efektyviai naudoti organizacinę techniką, mažinti popieriaus sąnaudas, dokumentus siunčiant elektroniniu būdu bei saugant juos elektroninėse laikmenose.