Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymas:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=218739

Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=107687

Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=298309

Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=209969

CMR konvencija:
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=68227&p_query=CMR

LR finansų ministro įsakymu „Dėl turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“ (2012 m. balandžio 27 d. Nr. 1K-159, Vilnius):
http://www.atvi.lt/index.php/teisine_informacija/teises_aktai/lietuvos_respublikos_finansu_ministro_2012_04_27_isakymas_nr_1k_159_quotdel_turto_ir_verslo_vertinimo_metodikos_patvirtinimoquot_zin_2012_nr_50_2502_galioja_nuo_2012_05_01nbsp/560

Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarka:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=99412

Techniniai reikalavimai naudojamoms kelių transporto priemonėms:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=97406

Įsakymas DĖL IMPORTUOJAMŲ NAUDOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ MUITINIO ĮVERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=347580

Kelių Transporto kodeksas:
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268606