Turto vertinimas

Kvalifikuoti ir didelę patirtį turintys UAB „Finance property“ vertintojai operatyviai  ir konkurencingomis kainomis teikia kilnojamojo ir nekilnojamojo turto vertinimo paslaugas, taipogi, bendradarbiaudami su verslo partneriais, gali pasiūlyti verslo vertinimo paslaugą.  Mūsų specialistai dirba visoje Lietuvoje, įmonėje yra 9 turto vertintojai ir vertintojų asistentai.  Vertinimo paslaugas teikiame gyventojams bei  įmonėms, tarp jų bankams, draudimo bendrovėms bei kitoms finansinėms institucijoms.

Nekilnojamasis turtas (nekilnojamasis daiktas) – žemės sklypas ir su juo susiję daiktai, kurie negali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės, taip pat turtas (kilnojamieji daiktai), kurį nekilnojamuoju pripažįsta įstatymai. Nekilnojamojo turto pavyzdžiais gali būti įvairios paskirties žemės sklypai, gyvenamosios paskirties pastatai ir patalpos (butai, namai), komercinės paskirties pastatai ir patalpos, statiniai (inžineriniai tinklai, tvoros, kiemo aikštelės), iškasenos ir specializuotas turtas, laivai ir orlaiviai ir kt.

Kilnojamasis turtas (kilnojamasis daiktas) – turtas (daiktas), kuris iš vienos vietos į kitą gali būti perkeltas nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Kilnojamo turto pavyzdžiais gali būti transporto priemonės, technologiniai  įrengimai ir įrenginiai, prekių atsargos ir kt.  Mūsų autoekspertai, turintys vertintojo kvalifikaciją, naudodamiesi LR sertifikuotomis programomis gali nustatyti ne tik Jūsų transporto priemonės vertę, bet ir dėl įvykio patirtų nuostolių dydį.

Kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas yra vertinamas finansinių ataskaitų sudarymo, apmokestinimo, draudimo, nuostolių nustatymo, įkeitimo, nuosavybės teisės perleidimo bei kitais tikslais. Kitaip tariant, vertintojų paslaugos Jums gali būti svarbios ir reikalingos, kai turtą perkate, parduodate, dovanojate, paveldite, nuomojate, jungiate su kitu turtu arba atidalijate iš bendro turto, kai įkeičiate, norėdami gauti paskolą, kai norite jį apdrausti arba deklaruoti, įrašyti į finansinės apskaitos dokumentus, kai formuojate įmonės akcinį kapitalą bei įmonių bankroto atveju.

Jei Jums reikalinga turto vertinimo paslauga arba konsultacija turto vertinimo klausimais, prašome kreiptis:

UAB „Finance property“

Žirmūnų g. 67A, Vilnius LT-09112

+370 640 38557 – Rima Jurgelevičiūtė, el.p.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.