FINANCE
PROPERTY

Nepriklausoma žalų administravimo ir sureguliavimo įmonė

APIE ĮMONĘ

UAB „Finance property“ įkurta 2009 metais. Nuo 2010 m. mūsų įmonė teikia kompleksines ir dalines žalų administravimo, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto vertinimo, sugadinto turto realizavimo, audito ir kitas paslaugas.

UAB „Finance property“ tikslas – kokybiškas ir greitas paslaugų suteikimas.

Išskirtinis dėmesys klientui, profesionali komanda teikianti paslaugas visoje Lietuvoje – tai  elementai, užtikrinantys sėkmingą tikslų įgyvendinimą.

Bendradarbiaudami su išorinėmis kompanijomis bei išnaudodami vidinius resursus nuolatos tiriame klientų pasitenkinimo lygį. Atsižvelgdami į rezultatus, vykdome pokyčių politiką, leidžiančią dar labiau priartėti prie kliento.

Nuo veiklos pradžios,  ypatingą dėmesį skyrėme profesionalios komandos formavimui – jos dėka tapome viena didžiausių Lietuvoje žalų administravimo ir turto vertinimo įmone. 

Džiaugiamės galėdami pasiūlyti Jums kokybiškas paslaugas, atitinkančias Jūsų poreikius!

PASLAUGOS

Teikiamos privatiems ir verslo klientams nepriklausomo kilnojamo ir nekilnojamo žalų eksperto paslaugos

Žalų administravimas

UAB „Finance property“ atlieka šias žalų administravimo paslaugas:

  • Įvykio registravimas.
  • Sugadinto turto apžiūra. Apžiūra atliekama per įmanomai trumpą laiką draudėjo ar nukentėjusiojo nurodytoje vietoje, surašomas sugadinto turto apžiūros aktas, fotografuojami sugadinimai.
  • Įvykio tyrimas. Atliekama dokumentinė draudiminės bylos analizė, siunčiami užklausimai kompetetingoms institucijoms, gamintojams, atstovams, kitiems susijusiems asmenims. Įvykio vietos apžiūra, sugadinimų pobūdžio ir suderinamumo tyrimas, bendradarbiavimas su kitais draudikais ir panašiai. Apžiūrima įvykio vieta, atliekamas sugadinimų pobūdžio ir suderinamumo tyrimas, bendradarbiaujama su kitais draudikais ir pan.
  • Nuostolių dydžio ir draudimo išmokos apskaičiavimas. Nustatoma turto vertė iki įvykio, specialiomis programomis (AUDATEX, SISTELA kt.) apskaičiuojamos atstatymo (remonto) išlaidos, apskaičiuojama/nustatoma likutinė turto vertė.
  • Sprendimo dėl draudimo išmokos mokėjimo, nemokėjimo ar jos mažinimo teikimas.

Sugadinto turto realizavimas

Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus nuostolio dydis dažniausiai vertinamas kaip skirtumas tarp turto vertės iki sugadinimo ir po jo. Dėl šios priežasties sugadinto turto realizavimas dažniausiai yra turto savininko rūpestis.

UAB „Finance property“ atlieka:

  • Sugadintų TP ir kito turto realizavimą. Bendradarbiaudami su sugadintų transporto priemonių supirkėjais (UAB “Eksporto vystymo grupė” evgauto.lt),  pateiksime geriausią Jūsų transporto priemonės pirkimo pasiūlymą.
  • Kito sugadinto turto (pvz. atsargų, prekių ir t.t.) pardavimą.

Turto vertinimas

Kvalifikuoti ir didelę patirtį turintys UAB „Finance property“ vertintojai operatyviai  ir konkurencingomis kainomis teikia kilnojamojo ir nekilnojamojo turto vertinimo paslaugas, taipogi, bendradarbiaudami su verslo partneriais, gali pasiūlyti verslo vertinimo paslaugą.  Mūsų specialistai dirba visoje Lietuvoje.  Vertinimo paslaugas teikiame gyventojams bei  įmonėms, tarp jų bankams, draudimo bendrovėms bei kitoms finansinėms institucijoms.

Nekilnojamasis turtas (nekilnojamasis daiktas) – žemės sklypas ir su juo susiję daiktai, kurie negali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės, taip pat turtas (kilnojamieji daiktai), kurį nekilnojamuoju pripažįsta įstatymai. Nekilnojamojo turto pavyzdžiais gali būti įvairios paskirties žemės sklypai, gyvenamosios paskirties pastatai ir patalpos (butai, namai), komercinės paskirties pastatai ir patalpos, statiniai (inžineriniai tinklai, tvoros, kiemo aikštelės), iškasenos ir specializuotas turtas, laivai ir orlaiviai ir kt.

Kilnojamasis turtas (kilnojamasis daiktas) – turtas (daiktas), kuris iš vienos vietos į kitą gali būti perkeltas nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Kilnojamo turto pavyzdžiais gali būti transporto priemonės, technologiniai  įrengimai ir įrenginiai, prekių atsargos ir kt.  Mūsų autoekspertai, turintys vertintojo kvalifikaciją, naudodamiesi LR sertifikuotomis programomis gali nustatyti ne tik Jūsų transporto priemonės vertę, bet ir dėl įvykio patirtų nuostolių dydį.

Kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas yra vertinamas finansinių ataskaitų sudarymo, apmokestinimo, draudimo, nuostolių nustatymo, įkeitimo, nuosavybės teisės perleidimo bei kitais tikslais. Kitaip tariant, vertintojų paslaugos Jums gali būti svarbios ir reikalingos, kai turtą perkate, parduodate, dovanojate, paveldite, nuomojate, jungiate su kitu turtu arba atidalijate iš bendro turto, kai įkeičiate, norėdami gauti paskolą, kai norite jį apdrausti arba deklaruoti, įrašyti į finansinės apskaitos dokumentus, kai formuojate įmonės akcinį kapitalą bei įmonių bankroto atveju.

TVARUMO POLITIKA

Atrodytų, kad mažai įmonei,  tvarumo terminas ir su juo susiję pokyčiai iš tiesų turėtų skambėti  gąsdinančiai, tačiau  mes puikiai suprantame, kad jie nebūtinai reiškia dideles permainas ar papildomas sąnaudas.

Tvari ir atsakinga  veikla  – tampa mūsų įmonės kasdienybe.

Suprantame, kad nuo mūsų realių veiksmų, siekių, kasdieniniuose procesuose, priklauso kokioje aplinkoje gyvens ateities karta. Esame socialiai atsakinga įmonė, todėl mums rūpi aplinka, kurioje veikiame.

Verslo etika – neatskiriama mūsų įmonės dalis.

 Tiek įmonės vidinėje, tiek išorinėje komunikacijoje, remiamės aukštais moralės principais, su partneriais kuriame santykius, kurie grindžiami sąžiningumu, teisingumu, pasitikėjimu ir įsipareigojimų vykdymu. Suvokiame, kad privalome atsakyti už savo veiksmus, atsižvelgti į visuomenės poreikius, prisidėti prie aplinkos išsaugojimo, socialinės plėtros, todėl elgiamės atsakingai, veikiame garbingai, netoleruojame jokių korupcijos, kyšininkavimo ar nesąžiningo bendradarbiavimo apraiškų, rūpinamės aplinka, savo įvaizdžiu, darbuotojais bei visuomene. Integruojame verslo etikos principus į visas savo veiklos sritis, tuo sukurdami įmonės vidinę kultūrą, kuri motyvuoja mūsų darbuotojus priimti etiškus sprendimus bei laikytis etikos normų, kuria didesnę kiekvieno darbuotojo socialinę atsakomybę bei gerina mūsų įmonės įvaizdį.

Darbuotojai ir  vidinė bei išorinė  kultūra yra mūsų  verslo sėkmės pagrindas.

Mums svarbu, kad darbuotojai jaustųsi saugiai, būtų nuolat motyvuoti bei gerbiami ne tik mūsų įmonės vadovybės, bet ir klientų, kurių patalpose ar jų aplinkoje mūsų darbuotojai dirba, neatsižvelgiant į jų lytį, išsilavinimą, neįgalumą, religinius įsitikinimus, seksualinę orientaciją,  ekonominę padėtį. Nuolat skatiname dialogą tarp darbuotojo ir vadovo,  kurio metu  sukuriame darbuotojui tinkamas sąlygas išsakyti savo asmeninį požiūrį į tobulėjimo galimybes, darbo užmokestį, skaitinimą. Remdamiesi darbuotojų apklausos rezultatais, sprendžiame, ką dar turime padaryti, kad visi mūsų darbuotojai kasdieniniame darbe galėtų geriausiai atsiskleisti ir tobulėti.Tik konstruktyvus tarpusavio bendradarbiavimas užtikrina nepriekaištingą įmonės verslo tęstinumą, kuria vertę klientams ir darbuotojams. Nuolat rūpinamės darbuotojų sveikata ir saugia darbo aplinka, įvertiname galimus pavojus ir imamės priemonių tiems pavojams pašalinti. Darbuotojus atsakingai aprūpiname asmeninėmis saugos priemonėmis, siekiame, sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe riziką iki mažiausios.

Kokybiškas, profesionalus aptarnavimas, bei nuoširdus dėmesys klientui –  mūsų vertybė.

Mums labai svarbūs mūsų klientai ir jų savijauta, todėl stengiamės užtikrinti maksimalią paslaugos kokybę, nes tik kokybiškas darbas užtikrina klientų pasitenkinimą ir paslaugos tęstinumą.

Savo veikloje esame įdiegę  Kokybės kontrolės sistemą ir apsirašę tai savo vidiniuose dokumentuose. Tai leidžia susitelkti ties kliento poreikiais bei užtikrinti aukščiausią mūsų teikiamos paslaugos kokybę.

Aplinkosauga – vienas iš pagrindinių įmonės tvarios veiklos aspektų.

Savo veikloje naudojame pažangią įrangą ir naujausias technologijas, analizuojame ir reguliuojame paslaugai atlikti reikalingų priemonių sunaudojimą, daug dėmesio skiriame paslaugos proceso valdymui ir monitoringui.

Pagrindinis mūsų poveikio aplinkai šaltinis yra transporto priemonių panaudojimas atliekant klientų užsakymus. Atnaujinant automobilių parko nuomos sutartis, svarstome galimybę pereiti prie lengvesnių transporto priemonių, naudojančių mažiau degalų, hibridinių ar elektrinių automobilių. Be mažai teršalų išmetančio automobilių parko,  planuojame darbus taip, kad perteklinio vykimo automobiliu į darbą ir/ar užsakymų vietas būtų kuo mažiau. Vieno važiavimo metu stengiamės įvykdyti kuo daugiau užsakymų. Tai padeda atlikti įmonėje sukurta priėmimo ir perdavimo online užsakymų sistema. Administracijos darbuotojai skaitinami dirbti nuotoliniu būdu, ko pasekoje mažiname degalų išmetimą į aplinką.

Ofise atsisakėme  vienkartinių vandens buteliukų, kurių gamybos resursai smarkiai prisideda prie gamtos taršos bei stengiamės kuo mažiau naudoti raštinės reikmenų. Dokumentų saugojimas perkeltas į kompiuterines sistemas. Tokiu būdu ne tik  sutaupomos lėšos, tačiau sumažinamas aplinkai daromas neigiamas poveikis, bei kuriamas ekologiškas įprotis.

Atsakingai rūšiuojame atliekas, pasirūpinome, kad nemokamai būtų galima atiduoti  elektroninės įrangos, nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas.

Nedelsiant informuojame klientus, partnerius ir kitas šalis apie bet kokią neįprastą situaciją, kurios metu kyla rizika, jog gali būti padaryta  žala aplinkai bei imtis visų priemonių, kaip tą poveikį sumažinti/ jo išvengti, o jeigu to išvengti nepavyko – likviduoti padarinius.

Įmonės vadovas yra vienas iš pirmųjų žvejų propaguotojų-pradininkų  Lietuvos judėjimo ,,pagavai-paleisk“, prisidedančių prie žuvų išteklių didėjimo bei saugojimo kitoms kartoms.

Tvarkydami savo finansus, vadovaujamės Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, laiku atsiskaitome su savo darbuotojais bei tiekėjais, partneriais, klientais, sąžiningai mokame mokesčius valstybei. Sunkiu įmonei laikotarpiu, sąžiningai atsiskaitėme su  buvusiais ir esamais darbuotojais ir tiekėjais, ko pasekoje leido įmonei išlaikyti patikimą įmonės vardą bei klientų ir partnerių pasitikėjimą.  Pasirinkdami partnerius, vadovaujamės skaidrumo principais, nesiekiame nesąžiningos naudos sau, laikomės bendradarbiavimo principų. Siekiame tvarios finansinės situacijos.

KONTAKTAI

Mus rasite 

Adresas: Naugarduko g. 100, LT-03142, Vilnius

El.paštas: Info@financeproperty.eu

Telefono numeris: +370 687 79970

Rekvizitai

Įmonės kodas: 302301400

PVM mokėtojo kodas: LT100004526111

2021  © Financeproperty | info@financeproperty.eu | +370 6 877 9970 | Privatumo Politika